Hvad er tnc

The Nordic Company er en ung teknologivirksomhed, selv om vi på ingen måde er nye i branchen. Vi er drevet af at hjælpe virksomheder til at fokusere skarpere på deres kerneforretning via teknologi. Det gør vi ved at levere konsulentydelser og teknologiprodukter.

The Nordic Company er dansk, men også nordisk, fordi vores arbejdsprincipper udspringer af den nordiske arbejdskultur. Her gælder troen på, at de bedste løsninger skabes i en dynamisk arbejdsproces, hvor alle parter arbejder refleksivt for at finde den bedste løsning. Vi går proaktivt ind i processen og er klar til at involvere os på forskellige niveauer i virksomheden. Og når vi gør det, er det ikke kun for at dele vores viden, men også for at gøre resultatet bedre.

Nordlyset indgår i vores logo, fordi vi har øje for det organiske og det menneskelige ved teknologien. Det er vigtigt for os at mestre teknologien, men endnu vigtigere at forstå, hvad teknologien betyder for en organisation. De gode løsninger handler om at skabe værdi og tage højde for de menneskelige konsekvenser, teknologi har. Vi ved, at systemer forandrer folks arbejdsgang, og vi tænker på både brugeren og udvikleren, når vi løser opgaven. Succeskriteriet er den menneskelige oplevelse - IT er blot redskabet.


 Værdier

Vores forretning er baseret på et trebenet værdisæt
  • Ansvarlighed
    I The Nordic Company styrker vi løbende den faglighed, som vi bidrager med til virksomheders projekter. Vi har bred erfaring og dyb indsigt, både når det gælder marked og produkter. Vi har den metodiske forståelse for, hvordan man finder den bedste løsning og implementerer den. Vores etik fordrer, at vi overholder de spilleregler, der styrer og styrker et samarbejde. Vi kommunikerer klart gennem hele projektet, og ikke kun når varen er leveret.

  • Fleksibilitet
    I visse projekter definerer vi den rette løsning i samarbejde med virksomheden. I andre er løsningen og opgaven defineret på forhånd. Vi indtager de roller, som løsningen fordrer, eller som virksomheden ønsker. Vi går ind i processen med samme overblik og engagement, hvad enten vi fungerer som projektledere, udviklere eller IT-arkitekter.

  • Alsidighed
    I The Nordic Company er vi både teknologisk bredt funderet og stærke fagligt. Vi dækker bredt og løser mange forskellige typer opgaver. Samtidig er vi en sparringspartner, der løfter virksomheden og medarbejderne via bedre løsninger med ny teknologi. Gennem vores netværk og tætte samarbejde med virksomheder oplever vi teknologierne fra en pragmatisk synsvinkel, og vi kender teknologiernes udvikling, styrker og svagheder.
Microsoft Certified Partner