Hvad kan vi

The Nordic Company fokuserer på design, arkitektur og udvikling. Vi er både rådgivere, arkitekter, problemløsere, programmører og undervisere.

Som konsulent...
er vi din virksomheds eksterne samarbejdspartner, der hurtig sætter sig ind i problemstillinger. Vi er vant til at komme ind under huden på organisationer, forstå forretningsprocesser og de teknologier, der skal effektivisere dem. Derfor er vi også hurtige til at gå i gang med at løse opgaven – i tæt dialog med organisationen.

Hvor omfattende vores rolle er i forhold til jeres projekt, kan variere. Vores rolle spænder fra at definere problemet, finde løsningen til blot at undervise i, hvordan en given teknologi kan udnyttes. Det ligger i vores natur og forretningsetik at være ambassadører for den bedste løsning. Det er derfor altid vores uformelle opgave at se nuancerne i den store sammenhæng og pege på uforudsete problemer - og justere løsningen.

Vi tager medansvar og løser opgaven på en sådan måde, at I som virksomhed har de bedste muligheder for at håndtere løsningen på længere sigt. Vi videreformider vores viden og deler vores erfaringer, så jeres medarbejderne får det faglige løft, der sikrer de bedste resultater.

 

  Teknologisk set...

- løser vi opgaver indenfor:
.NET i form af WinForms, ASP.NET, WebServices,
Windows Mobile, SharePoint og BizTalk
XML i form af XSLT, XSD, XHTML, XPath,
Java i form af Swing, J2EE og Struts

- håndterer vi modellering mod de mest gængse databaser:
Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase IAnywhere og IBM Informix.

- baserer vi løsninger på produkter som:
MS Visual Studio, MS Internet Information Services,
MS Mobile editions, MS Sharepoint Server, MS BizTalk Server,
Apache Tomcat, Apache Maven, Apache Ant,
Apache Axis, BEA WebLogic, Eclipse,
Sybase PowerBuilder og Sybase EAServer

 

Microsoft Certified Partner